благодарност


благодарност
gratitude, thankfulness; appreciation
изказвам някому благодарност express o.'s gratitude to s.o.
offer/express/ам. extend o.'s thanks to s.o.
(тържествено) render thanks
дължа някому благодарност owe a debt of gratitude to s.o.
като благодарност за услугата in acknowledgement of this service
приемам с благодарност accept/acknowledge gratefully, accept with thanks
нямам думи да ви изкажа благодарността си words fail me to express my gratitude; thank you again more than 1 can say
* * *
благода̀рност,
ж., само ед. gratitude, thankfulness; appreciation; дължа някому \благодарност owe a debt of gratitude to s.o.; изказвам някому \благодарност express o.’s gratitude to s.o.; offer/express/амер. extend o.’s thanks to s.o.; (тържествено) render thanks; като \благодарност за услугата in acknowledgement of this service; приемам с \благодарност accept/acknowledge gratefully, accept with thanks.
* * *
gratefulness: He showed no благодарност to his mother. - Не показа никаква благодарност към майка си.; thankfulness; thanksgiving
* * *
1. (тържествено) render thanks 2. gratitude, thankfulness;appreciation 3. offer/express/ам. extend o. 's thanks to s. о. 4. дължа някому БЛАГОДАРНОСТ owe a debt of gratitude to s.o. 5. изказвам някому БЛАГОДАРНОСТ express o.'s gratitude to s. o. 6. като БЛАГОДАРНОСТ за услугата in acknowledgement of this service 7. нямам думи да ви изкажа БЛАГОДАРНОСТта си words fail me to express my gratitude; thank you again more than 1 can say 8. приемам с БЛАГОДАРНОСТ accept/acknowledge gratefully, accept with thanks

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • благодарност — същ. признателност същ. доволство, задоволство …   Български синонимен речник

  • Не говори с тоской: их нет! Но с благодарностию: были! — Не говори съ тоской: ихъ нѣтъ! Но съ благодарностію: были! (иноск.) о друзьяхъ, о всемъ хорошемъ, со временемъ исчезнувшемъ, вспоминай не съ тоской, а съ благодарностію за испытанныя радости. Ср. О милыхъ спутникахъ Не говори съ тоской: ихъ нѣтъ! …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Сукот — (хебр. Sukoth) празникот Сеници, староеврејски свечености во знак на благодарност за жетвата се славел девет дена во месецот тишри називот го добил по тоа што во времето на траењето на празникот верниците морале да живеат во колиби од гранки за… …   Macedonian dictionary

  • грација — (лат. gratia) 1. благодарност 2. милност, миловидност, привлечност 3. милост, наклоност, љубов што му се укажува некому 4. славење, веселба, радост, развеселеност …   Macedonian dictionary

  • евхаристија — (грч. eucharistia) 1. заблагодарување, благодарност 2. во старохристијанската црква: а) благодарствена молитва пред осветувањето на лебот и виното при причестувањето б) тајната на причестувањето в) тајната вечера г) осветен леб, нафора …   Macedonian dictionary

  • овација — (лат. ovatio) масовно одушевено поздравување и одобрување, јавно и бучно искажување на почит и благодарност …   Macedonian dictionary

  • пеан — (лат. paean) 1. победничка песна занесна песна за благодарност 2. четириделна стапка со неопределен број должини во таква песна 3. мед. хируршки инструмент за запирање на крвавење од пресечен крвен сад хемостатички клешти …   Macedonian dictionary

  • благодаря — гл. признателен съм, изказвам благодарност, доволен съм, благодарен съм межд. мерси, сполай …   Български синонимен речник

  • признателност — същ. благодарност, отплата, доволство, задоволство …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.